Kondičné plávanie pre deti

Registračný formulárna školský rok 2023/2024 sú kurzy obsadené.

Kurz je určený pre deti vo veku od 9 rokov  do 18 rokov so zvládnutým zdokonaľovacím plaveckým výcvikom, ide o formu tréningu v trvaní 60 minút. Na tréningu sa odstraňujú technické nedostatky pri jednotlivých plaveckých spôsoboch, pracuje sa na zvýšení celkovej fyzickej zdatnosti, kapacity pľúc pomocou použitia plaveckých pomôcok.

Kurz prebieha raz týždenne, v období školského roku od septembra do júna na bazéne rehabilitačného centra ADELI, Hlboká 45, 92101 Piešťany.

Rozvrh:

Streda 18 – 19,00 hod. – kurz obsadený

Štvrtok 15 – 16,00 hod. – kurz obsadený, registrácia možná iba ako náhradník

Kontakt na zodpovedného trénera: Michaela Čamborová, camborova@ppk-plavanie.sk, 0903052260

FINANČNÝ PRÍSPEVOK na športovú činnosť (platný od 1.9.2022)

35€ /mesačne  1x týždenne

50€ /mesačne  2x týždenne

Finančný príspevok na náklady športovej činnosti sa uhrádza paušálne mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci na účet:

Fio Banka, a.s. IBAN SK5383300000002801484075

Identifikácia platby je prostredníctvom variabilného systému, ktorý vám bude pridelený po zaregistrovaní do platobného systému zooza:

Registračný formulár

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod.

Účastník kurzu nemá nárok na náhradu vynechaných lekcii a finančnú kompenzáciu. 

Zrušiť registráciu je možné len písomnou formu listom/emailom.

Objednávateľ kurzu(zákonný zástupca) bude vyzvaný na vysvetlenie pri dlhodobej  absencii viac ako mesiac, alebo na doplatenie neuhradenom poplatku v hore uvedenom termíne.

Prevádzkovateľ má právo na zrušenie registrácie pri opakovanej výzve. https://skola.ppk-plavanie.sk/prevadzkovy-poriadok/

Sťažnosti a pripomienky

Sťažnosti a pripomienky posielajte v písomnej forme na e-mailovú adresu info@ppk-plavanie.sk .