Kondičné plávanie pre deti

Registračný formulárKURZ JE OBSADENÝ

Kurz je určený pre deti vo veku od 9 rokov  do 18 rokov so zvládnutým zdokonaľovacím plaveckým výcvikom, ide o formu tréningu v trvaní 60 minút. Na tréningu sa odstraňujú technické nedostatky pri jednotlivých plaveckých spôsoboch, pracuje sa na zvýšení celkovej fyzickej zdatnosti, kapacity pľúc pomocou použitia plaveckých pomôcok.

Kurz prebieha raz alebo dvakrát týždenne, v období školského roku od septembra do júna na bazéne rehabilitačného centra ADELI, Hlboká 45, 92101 Piešťany.

STREDA 18 – 19,00 hod. – v súvislosti s opatreniami covid automatu prebieha iba jedna hodina kurzu od 13.9.2021, mesačný poplatok 25€, súrodenecká zľava sa neposkytuje.

Finančný príspevok:

  • Mesiac € / 2x týždenne utorok a štvrtok +  jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne.
  • Mesiac 25€ / 1x týždenne utorok + jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne.
  • Súrodenecká zľava 5€ sa poskytuje iba pri návšteve kurzu 2x týždenne pre dvoch a viacerých súrodencov, odráta sa jednému súrodencovi.
  • Kontakt: Michaela Čamborová, 0903052260 camborova@ppk-plavanie.sk

Finančný príspevok na náklady športovej činnosti sa uhrádza paušálne mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci prostredníctvom FioBanka a.s. – IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky poprosíme – meno a priezvisko dieťaťa/ mesiac
Poplatok je nemenný po celý školský rok bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet TJ, alebo sviatkov, a pod. Zrušiť registráciu možno písomnou formu listom/emailom.