Základný plavecký výcvik

Registračný formulár

VŠETKY NOVÉ PRIHLÁŠKY OD SEPTEMBRA 2021 SÚ ZARAĎOVANÉ DO PORADOVNÍKA

Zaregistrovať sa môžete vyplnením formuláru, kontaktovať vás budeme po uvoľnení miesta. Kurzy nerobíme časovo viazané od – do, ale priebežne deti zaraďujeme podľa registrácie – dátumu prihlásenia.

Deti Začiatočníci

Kurz je určený pre deti vo veku od 4 rokov, ktoré dosiaľ nemajú žiadne skúsenosti s vodou, hodina prebieha nenáročnou hravou formou, kde so skupinkou maximálne 12 detí pracujú dvaja tréneri.

Cieľom je:

 • zoznámiť sa a adaptovať na vodné prostredie
 • dýchanie do vody
 • ponáranie a orientácia pod vodou
 • vznášanie a splývanie na hladine
 • skoky a pády do vody
 • napodobňovanie prvých plaveckých pohybov, kopanie

Kurz nie je časovo obmedzený, po osvojení a zvládnutí základných zručností  môže dieťa pokračovať v ďalšom stupni plaveckého výcviku.

Hodiny prebiehajú:

Pondelok, streda, štvrtok – 15,30 – 16,30 a 16,45 – 17,30 hod.

Utorok a piatok – 16,45 – 17,30 hod.  a 18,00 – 19,00 hod.

Deti pokročilejšie

Kurz je určený pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré majú minimálne skúsenosti s vodným prostredím a pohybom v ňom. V skupine je maximálne 12 detí a s deťmi pracujú dve inštruktorky, ktoré sa s nimi nachádzajú vo vode.

Cieľom  je:

 • dýchanie (plavecké),
 • ponáranie a orientácia pod vodou, lovenie predmetov,
 • vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a znaku,
 • skoky a pády do vody,
 • napodobňovanie plaveckých pohybov a preplávanie prirodzeným hrabaným detským  pohybom 5-10 m vzdialenosť.

Tréningy prebiehajú v čase – Pondelok – piatok 18,00 – 19,00 hod.

Finančný príspevok na športovú činnosť:

 • Mesiac 60€ / 2x týždenne/8 hodín  +  jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne.
 • Mesiac 35€ / 1x týždenne/ 4 hodiny  + jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne.
 • Súrodenecká zľava 5€ sa poskytuje iba pri návšteve kurzu 2x týždenne pri dvoch a viacerých súrodencoch, odráta sa jednému súrodencovi.
 • Možnosť 1 náhradnej hodiny v prípade ospravedlnenia účasti 10 hodín vopred.

Kurz nie je časovo obmedzený a dieťa po osvojení a zvládnutí plaveckých zručností môže pokračovať v ďalšom stupni plaveckej výuky v skupine Zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.

Finančný príspevok na náklady športovej činnosti sa uhrádza paušálne mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci na účet:

Fio Banka, a.s. IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky poprosíme – meno a priezvisko dieťaťa/ mesiac


Poplatok je nemenný po celý školský rok bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet TJ, alebo sviatkov, a pod. Zrušiť registráciu možno písomnou formu listom/emailom.

Zodpovedná – Tatiana Držíková, 0911866338, drzikova@ppk-plavanie.sk