Základný plavecký výcvik

Registračný formulár

Deti zaregistrované od apríla 2022 budú zaraďované do plaveckých kurzov až v roku 2023, z dôvodu naplnenia kapacity množstva detí evidovaných v poradovníku.  Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť !

Zaregistrovať sa môžete vyplnením formuláru, kontaktovať vás budeme až po uvoľnení miesta v kurze. Kurzy nerobíme časovo viazané od – do, ale priebežne deti zaraďujeme podľa registrácie – dátumu prihlásenia.

Deti Začiatočníci

Kurz je určený pre deti vo veku od 4 rokov, ktoré dosiaľ nemajú žiadne skúsenosti s vodou, hodina prebieha nenáročnou hravou formou, kde so skupinkou maximálne 12 detí pracujú dvaja tréneri.

Cieľom je:

 • zoznámiť sa a adaptovať na vodné prostredie
 • dýchanie do vody
 • ponáranie a orientácia pod vodou
 • vznášanie a splývanie na hladine
 • skoky a pády do vody
 • napodobňovanie prvých plaveckých pohybov, kopanie

Kurz nie je časovo obmedzený, po osvojení a zvládnutí základných zručností  môže dieťa pokračovať v ďalšom stupni plaveckého výcviku.

Hodiny prebiehajú:

Pondelok, streda, štvrtok – 15,30 – 16,30 a 16,45 – 17,30 hod.

Utorok a piatok – 16,45 – 17,30 hod.  a 18,00 – 19,00 hod.

Deti pokročilejšie

Kurz je určený pre deti vo veku 5 – 7 rokov, ktoré majú minimálne skúsenosti s vodným prostredím a pohybom v ňom. V skupine je maximálne 12 detí a s deťmi pracujú dve inštruktorky, ktoré sa s nimi nachádzajú vo vode.

Cieľom  je:

 • dýchanie (plavecké),
 • ponáranie a orientácia pod vodou, lovenie predmetov,
 • vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a znaku,
 • skoky a pády do vody,
 • napodobňovanie plaveckých pohybov a preplávanie prirodzeným hrabaným detským  pohybom 5-10 m vzdialenosť.

Tréningy prebiehajú v čase – Pondelok – piatok 18,00 – 19,00 hod.

Finančný príspevok na športovú činnosť:

 • Mesiac 60€ / 2x týždenne/8 hodín  +  jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne.
 • Mesiac 35€ / 1x týždenne/ 4 hodiny  + jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne.
 • Súrodenecká zľava 5€ sa poskytuje iba pri návšteve kurzu 2x týždenne pri dvoch a viacerých súrodencoch, odráta sa jednému súrodencovi.
 • Možnosť 1 náhradnej hodiny v prípade ospravedlnenia účasti 10 hodín vopred.

Kurz nie je časovo obmedzený a dieťa po osvojení a zvládnutí plaveckých zručností môže pokračovať v ďalšom stupni plaveckej výuky v skupine Zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.

Údaje k platbe:

Finančný príspevok na náklady športovej činnosti sa uhrádza paušálne mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci na účet:

Fio Banka, a.s. IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky poprosíme – meno a priezvisko dieťaťa/ mesiac
Poplatok je nemenný po celý školský rok bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet TJ, alebo sviatkov, a pod. Zrušiť registráciu možno písomnou formu listom/emailom.

Zodpovedná – Tatiana Držíková, 0911866338, drzikova@ppk-plavanie.sk