Základný plavecký výcvik

Registračný formulár

Vzhľadom na kapacitné možnosti a  veľký počet registrovaných detí, odhadujeme, že vaše dieťa budeme môcť zaradiť do Základného plaveckého kurzu v období leto – jeseň 2024.

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť

Zaregistrovať sa môžete vyplnením formuláru, kontaktovať vás budeme až po uvoľnení miesta v kurze. Trvanie kurzu nie je časovo obmedzené od – do. Deti zaraďujeme podľa veku a registrácie – dátumu prihlásenia.

Plavecký výcvik prebieha v Rehabilitačnom centre MARCOMM, s.r.o, v budove TUZEX business centrum,  ul. Andreja Hlinku 4866/113A, 921 01 Piešťany. Výukový bazén 8 x 4,5 m, teplota vody 30,5 -31°C, vzduchu 340C, hĺbka 110cm a 50cm hlboká  oddychová plošina. Úprava vody je „aktívnym kyslíkom“(bezchlórová). 

Deti Začiatočníci

Kurz je určený pre deti vo veku od 4 rokov, ktoré dosiaľ nemajú žiadne skúsenosti s vodou, lekcia prebieha  1x týždenne, nenáročnou hravou formou. V lekcii je  maximálne 12 detí, ktorú vedú dvaja inštruktori plávania. Kurz NIE je časovo obmedzený, po osvojení a zvládnutí základných zručností  môže dieťa pokračovať v ďalšom stupni plaveckého výcviku.

Cieľom je:

 • zoznámiť sa a adaptovať a vytvoriť kladný vzťah k vodnému prostrediu
 • plavecké dýchanie do vody
 • ponáranie a orientácia pod vodou
 • vznášanie a splývanie na hladine
 • skoky a pády do vody
 • napodobňovanie prvých plaveckých pohybov

PRIEBEH LEKCIE: 

5-10min. rozcvička v telocvični + 45min. plavecká výuka prebiehajú:

Pondelok, Streda, Štvrtok 15:30 – 16:15 hod.

Pondelok –  Piatok              16:45 – 17:30 hod.

Deti Pokročilejšie

Kurz je určený pre deti vo veku 5 – 8 rokov, ktoré majú čiastočné skúsenosti s vodným prostredím a pohybom v ňom. Nemajú strach z vody, ponárajú sa, pričom vedia vyloviť predmety z dna bazéna. Preplávajú bez pomoci na bruchu a chrbte aspoň 5m. V skupine je max. 14 detí a s deťmi pracujú dve inštruktorky, ktoré sa s nimi nachádzajú vo vode.

Cieľom  je:

 • upevniť plavecké dýchanie
 • ponáranie a orientácia pod vodou, lovenie predmetov,
 • vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a znaku,
 • skoky a pády do vody,
 • napodobňovanie plaveckých pohybov a preplávanie prirodzeným hrabaným detským  pohybom 5-10 m vzdialenosť.

Tréningy prebiehajú:

Pondelok – piatok 18,00 – 18,45 hod.

Finančný príspevok na športovú činnosť:

 • 45€ /mesačne  1x týždenne  (+ jednorazový registračný klubový poplatok 5€ 1x ročne) platný od 1.9.2022
 • Súrodenecká zľava 10 € sa poskytuje len ďalšiemu súrodencovi

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod.

Účastník kurzu nemá nárok na náhradu vynechaných lekcii a finančnú kompenzáciu. 

Zrušiť registráciu je možné len písomnou formu listom/emailom.

Objednávateľ kurzu(zákonný zástupca) bude vyzvaný na vysvetlenie pri dlhodobej  absencii viac ako mesiac, alebo na doplatenie neuhradenom poplatku v hore uvedenom termíne.

Prevádzkovateľ má právo na zrušenie registrácie pri opakovanej výzve. https://skola.ppk-plavanie.sk/prevadzkovy-poriadok/

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Finančný príspevok na náklady športovej činnosti sa uhrádza paušálne mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci na účet: Fio Banka, a.s. IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky uvádzajte – meno a priezvisko dieťaťa, mesiac /rok.  (Peter Mokrý, 9/2022)

Sťažnosti a pripomienky Sťažnosti a pripomienky posielajte v písomnej forme na e-mailovú adresu info@ppk-plavanie.sk 

Zodpovedná – Tatiana Držíková, 0911866338, drzikova@ppk-plavanie.sk