Zdokonaľovací plavecký výcvik

Registračný formulár

Zdokonaľovací výcvik je vyšším stupňom, do ktorého zaraďujeme deti, ktoré absolvovali základný výcvik. Výuka prebieha na 25m bazéne bez prítomnosti trénerov vo vode.

  • zdokonaľovanie a rozširovanie základných plaveckých zručností
  • nácvik techniky troch plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia, jednoduchý štart a obrátky
  • bezpečné zvládnutie skoku do hlbokej vody a vyloveniu predmetov z dna
  • schopnosť bezpečne vedieť preplávať vzdialenosť 25 m a viac, ľubovoľným plaveckým spôsobom
  • kurz prebieha bez prítomnosti rodičov na bazéne

Kurz nie je časovo obmedzený a dieťa po osvojení a zvládnutí plaveckých zručností môže pokračovať v ďalších stupňoch a to v pretekárskom plávaní alebo v kondičnom plávaní. Plavecká časť prebieha na bazéne rehabilitačného centra ADELI, Hlboká 45, Piešťany, suchá príprava v telocvični Stredne školy záhradníckej, Brezová 2 Piešťany, zraz pri bráne je 15 minút pred začiatkom, deti s trénerom do budovy idú spoločne.

Tréning v telocvični je určený je rozvoj všeobecnej obratnosti a vytrvalosti detí, kompenzácia sedavých aktivít a to hravou formou gymnastiky, atletiky, posilňovacích prvkov a kompenzačných cvičení. Do telocvične deti budú potrebovať športové oblečenie a športovú obuv so svetlou podrážkou na prezutie, fľašu s nápojom.

Rozvrh:

Pondelok a Piatok 18 – 19,00 voda rehabilitačné centrum ADELI

Streda 17,30 – 19,00 telocvičňa Stredná záhradnícka škola, stretnutie pred bránou areálu 17,15 hod.

Finančný príspevok na športovú činnosť:

Mesiac 45€ / 12x hodín mesačne / 2x bazén + telocvičňa/ + jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne – uhrádza sa v septembri príslušného roku.

Mesiac 25€ / 8x hodín mesačne / 1x bazén + telocvičňa/ + jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne – uhrádza sa v septembri príslušného roku.

Súrodenecká zľava bude uznaná pri návšteve kurzov 2x bazén a telocvičňa pre dvoch a viacerých súrodencov, odráta sa jednému súrodencovi.

Zodpovedná – Michaela Čamborová, 0903052260, camborova@ppk-plavanie.sk

Finančný príspevok na náklady športovej činnosti sa uhrádza paušálne mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci prostredníctvom FioBanka a.s. – IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky poprosíme – meno a priezvisko dieťaťa/ mesiac
Poplatok je nemenný po celý školský rok bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet TJ, alebo sviatkov, a pod. Zrušiť registráciu možno písomnou formu listom/emailom.