Detské narodeninové oslavy

Ponúkame vám počas víkendov netradičnú narodeninovú oslavu pre deti, plnú vodnej zábavy.

  • 2 hodinový pobyt v našom centre pod dozorom našich inštruktorov
  • prvá hodina v bazéne ako organizovaná zábava hier a súťaží
  • druhá hodina pobyt na  suchu, hry, občerstvenie,
  • rezervácia je potrebná aspoň 10 dní pred termínom oslavy
  • cena vám bude ponúknutá podľa vašich požiadaviek