Letný kurz pre dospelých

Kurz je určený výlučne pre dospelé osoby, ktoré bez pomoci a bez známok vyčerpania preplávajú aspoň 25m ľubovoľným spôsobom. Je nevhodný pre neplavcov!

Bude prebiehať v skupine 12 osôb, rozdelených podľa úrovne do troch dráh, pričom každej skupine/dráhe sa bude venovať 1 inštruktor (tréner plávania).

Zameriavame sa na zdokonaľovanie sa v štýloch Kraul /VS, Znak a Prsia (pokročilejší plavci  aj Motýľ). Budeme sa snažiť napraviť vaše plavecké zlozvyky, ukázať a naučiť Vás správne prevedenie pohybu paží, nôh a ich vzájomnú súhru. Rozšíriť plavecké zručnosti o rôzne plavecké cvičenia, zamerané na upevnenie správneho  plaveckého dýchania a zdokonalenie technického prevedenia, aby pre samotného plavca bol pobyt vo vode zdraviu prospešný a energeticky výhodný. Výuka bude samozrejme primeraná veku, schopnostiam, zdravotnému stavu  a rozsahu pohybu jednotlivca.

Inštrukcie vám budú zaslané dva týždne pred začiatkom kurzu. Účastník kurzu nemá nárok na náhradu za vymeškané lekcie.

Miesto konania:  ADELI rehabilitačné centrum, bazén 25 m

Maximálny počet 12 osôb / kurz

Cena 100€/8 lekcií

  • IBAN: SK1983300000002101484090
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • Poznámka: Meno a Priezvisko, č.kurzu 
  • Celá suma musí byť uhradená mesiac pred nástupom do kurzu, miesto máte rezervované až po úhrade účastníckeho poplatku.

I. kurz – JÚL v  termíne 3. 7. – 28.7. 2022  pondelok a streda od  19 – 20:00 hod. – 12/ 6 voľných

II. kurz – AUGUST  v termíne 31.7. – 25. 8. 2022  pondelok a streda od  19 – 20:00 hod. – 12/ 6 voľných

Registrácia kurz pre dospelých

Údaje k platbe:

IBAN: SK1983300000002101484090
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Poznámka: Meno a Priezvisko, číslo kurzu 

Storno podmienky:
Účastník kurzu nemá nárok na náhradu za vymeškaných lekcii. Zrušiť účasť v kurze je možné písomnou formou, max. 3 dni pred nástupom na mail info@ppk-plavanie.sk , pričom má nárok na vrátenie poplatku v plnej výške.