Letný kurz pre dospelých

Kurzy na leto 2022 sú obsadené, ďakujeme za pochopenie.

Letný kurz 2022 pre dospelých je určený pre ľudí, ktorí majú plavecké základy, sú vo vode samostatní, nemajú strach z hĺbky, preplávu aspoň 15 metrov bez pomoci s plaveckými pomôckami. Jedná sa o zdokonaľovací kurz, zlepšenie techniky, kondičná príprava. Budeme sa snažiť vám opraviť zlozvyky, správne prevedenie pohybu paží a nôh ich vzájomnú súhru, rozšíriť plavecké zručnosti o rôzne plavecké cvičenia, zamerané na upevnenie plaveckého dýchania, aby  pohyb vo vode bol zdraviu prospešný a energeticky výhodný. Výuka  bude samozrejme primeraná veku, schopnostiam, zdravotnému stavu  a rozsahu pohybu jednotlivca. Venujeme sa zdokonaleniu sa v štýloch kraul, znak a prsia (pokročilejší plavci  aj motýľ).

Inštrukcie vám budú zaslané dva týždne pred začiatkom kurzu. Účastník kurzu nemá nárok na náhradu za vymeškané lekcie.

Miesto konania:  ADELI rehabilitačné centrum, bazén 25 m

Maximálny počet 12 osôb / kurz

Cena 90€/8 lekcií

  • IBAN: SK1983300000002101484090
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • Poznámka: Meno a Priezvisko, č.kurzu 
  • Celá suma musí byť uhradená mesiac pred nástupom do kurzu,  pričom môžete  zrušiť účasť len písomne /e-mail je možne nie viac ako 3 dni pred nástupom.

Pondelok a Streda 19,00 – 20,00 hod.

Registračný formulár

Miesto v kurze máte rezervované až po úhrade účastníckeho poplatku.

Údaje k platbe:

IBAN: SK1983300000002101484090
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Poznámka: Meno a Priezvisko, č.kurzu 
Celá suma musí byť uhradená mesiac pred nástupom do kurzu,  pričom môžete  zrušiť účasť len písomne e-mailom najneskôr 3 dni pred nástupom.