Letný kurz pre dospelých

Nie je vhodný pre neplavcov! Kurz je určený výlučne pre dospelé osoby, ktoré bez pomoci a bez známok vyčerpania preplávajú aspoň 25m ľubovoľným spôsobom. 

Bude prebiehať v skupine 12 osôb, rozdelených podľa úrovne do troch dráh, pričom každej skupine/dráhe sa bude venovať 1 inštruktor (tréner plávania).

Zameriavame sa na zdokonaľovanie sa v štýloch kraul, znak a prsia (pokročilejší plavci  aj motýľ). Budeme sa snažiť napraviť vaše plavecké zlozvyky, ukázať a naučiť Vás správne prevedenie pohybu paží, nôh a ich vzájomnú súhru. Rozšíriť plavecké zručnosti o rôzne plavecké cvičenia, zamerané na upevnenie správneho  plaveckého dýchania a zdokonalenie technického prevedenia, aby pre samotného plavca bol pobyt vo vode zdraviu prospešný a energeticky výhodný. Výuka bude samozrejme primeraná veku, schopnostiam, zdravotnému stavu  a rozsahu pohybu jednotlivca.

Povinná výbava do bazéna – väčšia osuška, plavky, plavecké  okuliare, čiapka pre osoby s dlhými vlasmi, fľaša s nápojom a čisté prezuvky. 
Plavecké pomôcky zapožičiame. Vlastná výbava je výhodou.

Miesto konania:  ADELI rehabilitačné centrum, plavecký bazén 25m, hĺbka 130 – 150cm

Storno podmienky:

Miesto v kurze vám bude záväzne rezervovane až po úhrade účastníckeho poplatku, ktorý musí byť uhradený do 14 dní od dátumu registrácie.
Účastník kurzu nemá nárok na náhradu za vymeškaných lekciiZrušiť účasť v kurze je možné písomnou formou – mailom na  info@ppk-plavanie.sk, max. 3 dni pred nástupom, pričom má nárok na vrátenie poplatku v plnej výške. 

Poplatok v plnej výške bude vrátený v plnej výške, v prípade zrušenia kurzu zo strany prevádzkovateľa kurzu.

Cena 120€/8 lekcií

  • IBAN: SK1983300000002101484090
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • Poznámka: Meno a Priezvisko, číslo kurzu 

I. kurz – JÚL v  termíne 1. 7. – 24.7. 2024  pondelok a streda od  19 – 20:00 hod. – obsadené, k dispozícii 2 náhradnícke miesta

II. kurz – AUGUST  v termíne 29.7. – 21. 8. 2024  pondelok a streda od  19 – 20:00 hod. – obsadené, k dispozícii 2 náhradnícke miesta

Registrácia kurz pre dospelých