Letný kurz pre dospelých

Letný kurz 2022 pre dospelých je určený pre ľudí, ktorí majú plavecké základy, sú vo vode samostatní, nemajú strach z hĺbky, preplávu aspoň 15 metrov bez pomoci s plaveckými pomôckami. Jedná sa o zdokonaľovací kurz, zlepšenie techniky, kondičná príprava. Budeme sa snažiť vám opraviť zlozvyky, správne prevedenie pohybu paží a nôh ich vzájomnú súhru, rozšíriť plavecké zručnosti o rôzne plavecké cvičenia, zamerané na upevnenie plaveckého dýchania, aby  pohyb vo vode bol zdraviu prospešný a energeticky výhodný. Výuka  bude samozrejme primeraná veku, schopnostiam, zdravotnému stavu  a rozsahu pohybu jednotlivca. Venujeme sa zdokonaleniu sa v štýloch kraul, znak a prsia (pokročilejší plavci  aj motýľ).

Inštrukcie vám budú zaslané dva týždne pred začiatkom kurzu. Účastník kurzu nemá nárok na náhradu za vymeškané lekcie.

Miesto konania:  ADELI rehabilitačné centrum, bazén 25 m

Maximálny počet 12 osôb / kurz

Cena 90€/8 lekcií

  • IBAN: SK1983300000002101484090
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • Poznámka: Meno a Priezvisko, č.kurzu 
  • Celá suma musí byť uhradená mesiac pred nástupom do kurzu,  pričom môžete  zrušiť účasť len písomne /e-mail je možne nie viac ako 3 dni pred nástupom.

1. KURZ – JÚL 4.7. – 27.7. 2022 –  12 osôb/ 7 voľných miest

Pondelok a Streda 19,00 – 20,00 hod.

Registračný formulár – júl 2022

2. KURZ – AUGUST  1.8. -24. 8. 2022  12 osôb/ 7 voľných miest

Pondelok a Streda 19,00 – 20,00 hod.

Registračný formulár – august 2022

Miesto v kurze máte rezervované až po úhrade účastníckeho poplatku.

Údaje k platbe:

IBAN: SK1983300000002101484090
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Poznámka: Meno a Priezvisko, č.kurzu 
Celá suma musí byť uhradená mesiac pred nástupom do kurzu,  pričom môžete  zrušiť účasť len písomne e-mailom najneskôr 3 dni pred nástupom.