Plávanie pre škôlky a školy

Učíme plávať aj skupiny detí materských škôlok a prvého stupňa základných škôl. Podľa požiadaviek vypracujeme presný harmonogram výučby počas celého školského roka.

Jedna lekcia trvá 60 minúta, pozostáva z rozcvičky a  samotného plávania. Skupinu tvorí 10 až 12 detí za prítomnosti 2 až 3 inštruktoriek.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť kontaktný formulár nižšie a cenovú ponuku vám pripravíme na mieru. Do úvahy berieme vek detí, počet lekcií a intenzitu výučby.