Deti škôlkari

Kurzy sú momentálne obsadené, nové prihlášky budeme kontaktovať a zaraďovať v priebehu jesene 2021.

Do kurzu Škôlkarov môžete zaregistrovať deti vyplnením formuláru, kontaktovať vás budeme po uvoľnení miesta. Kurz nerobíme termínovo viazaný od – do, ale priebežne deti zaraďujeme podľa registrácie – dátumu do kurzu.

Ďakujeme za pochopenie.

Kurz je určený pre deti vo veku od 4 rokov, ktoré dosiaľ nemajú žiadne skúsenosti s vodou, hodina prebieha nenáročnou hravou formou, kde so skupinkou maximálne 10 detí pracujú dvaja tréneri.

Cieľom je:

  • zoznámiť sa a adaptovať na vodné prostredie
  • dýchanie do vody
  • ponáranie a orientácia pod vodou
  • vznášanie a splývanie na hladine
  • skoky a pády do vody
  • napodobňovanie prvých plaveckých pohybov, kopanie

Kurz nie je časovo obmedzený, po osvojení a zvládnutí základných zručností  môže dieťa pokračovať v ďalšom stupni plaveckého výcviku.

Kurz pre 4 ročné deti v skupine pokročilejších 2x týždenne – 8x mesačne, bez účasti rodičov.

Hodiny prebiehajú:

Pondelok, streda, štvrtok – 15,30 – 16,30 a 16,45 – 17,30 hod.

Utorok a piatok – 16,45 – 17,30 hod.  a 18,00 – 19,00 hod.

Registračný formulár

Finančný príspevok na športovú činnosť:

  • Mesiac 60€ / 2x týždenne/ 8 hodín  +  jednorazový registračný klubový poplatok 1€ ročne. 
  • Mesiac 35€ / 1x týždenne/ 4 hodiny  +  jednorazový registračný klubový poplatok 1€ ročne
  • Súrodenecká zľava 5€ bude uznaná v prípade, že budú dvaja a viacerí súrodenci navštevovať kurzy 2x týždenne.
  • Možnosť 1 náhradnej hodiny v prípade ospravedlnenia účasti 10 hodín vopred.

Zodpovedná – Tatiana Držíková, 0911866338, drzikova@ppk-plavanie.sk