Detský denný klub

Detský denný klub  určený pre deti od 6 do 10 rokov, ktorý sa bude konať v čase uvoľnenia opatrení v súvislosti s pandémiou Covid 19 a uzatvorených škôl denne od 8.00 do 16,00 hod.  v priestoroch Plaveckej školy, A. Hlinku 113A – budova Tuzex v Piešťanoch.

Činnosť klubu odštartujeme podľa pokynov hlavného hygienika RÚVZ a zverejnených podmienok.

Klub bude zameraný na školskú prípravu, pohybovú prípravu, rozvoj schopností, kreativitu. Klub bude vedený trénerkami, vychovávateľkou a študentkou pedagogiky, ktoré pôsobia v Piešťanskom plaveckom klube.

Denný program bude zložený zo školskej prípravy, pohybových hier,  tvorivých dielní a spoločenských hier. Predbežný program upresníme podľa počtu a veku detí.

Cena 1 deň – 20€.

Účastníci klubu budú mať zabezpečený teplý obed, občerstvenie a pitný režim.

Záväzná prihláška

V prípade, že odošlete prihlášku a váš záujem si rozmyslíte, prosíme vás, aby ste nás o tom obratom informovali. Miesto v klube máte rezervované až po úhrade účastníckeho poplatku.  Počet miest 10 detí /deň (minimum 8 detí/deň) po naplnení dennej kapacity bude elektronické prihlasovanie uzatvorené.